Twój partner w drodze do sukcesu!

Complex Consuting

Firma Complex Consulting działa w branży doradczo-konsultingowej. Zainteresowanie biznesem zaszczepił we mnie ojciec prowadzący własną firmę – już w wieku 15 lat z zaangażowaniem uczestniczyłem w jej rozwoju. Jednak dopiero działalność w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej pozwoliła mi zdobyć wiedzę i umiejętności, które zaowocowały założeniem własnej firmy.

W ciągu ponad 10 lat prowadzenia własnej działalności, uczyłem się głównie na własnych błędach. Pozwoliło mi to zdobyć doświadczenie w wielu gałęziach biznesu. Nauczyłem się m. in.:

– zarządzać firmą – optymalizacja kosztowa i przychodowa
– optymalizować procesy biznesowe
– zarządzać czasem i pracownikami
– optymalnie wykorzystać usługi zewnętrzne
– pozyskiwać klientów za pośrednictwem internetu, a także sprzedaży bezpośredniej
– badać rynek i budować strategię rozwoju.

Współpraca z Complex Consulting gwarantuje pomoc w zakresie:

– doradztwa operacyjnego

– doradztwa strategicznego

– nawiązywania kontaktów biznesowych i utrzymywania relacji b2b

– organizacji sprzedaży

Korzystając z oferty będę partnerem, który pomoże określić ścieżkę zawodową i kierunek rozwoju firmy. Celem współpracy jest także odkrycie i odpowiednie wykorzystanie drzemiącego w każdym z nas potencjału – zarówno przedsiębiorstwa jak i każdego z nas. Tylko wtedy możliwe będzie osiągnięcie osobistego i zawodowego sukcesu. Zainteresowanie biznesem zaszczepił we mnie ojciec prowadzący własną firmę – już w wieku 15 lat z zaangażowaniem uczestniczyłem w jej rozwoju. Jednak dopiero działalność studia na SGH, działalność w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej pozwliły mi zdobyć wiedzę i umiejętności, które zaowocowały założeniem własnej firmy.

Oferta

Nawiążmy kontakt.

Zbudujmy zaufanie.

Określmy cele.

Ustalmy metodę i dobierzmy środki.

Przejdźmy do działania.

Osiągnijmy wspólnie sukces.

Kontakt

Imię i nazwisko

Adres email

Temat

Treść wiadomości